Promocje
Kinkiet niklowany Kate
Kinkiet niklowany Kate
289,00 zł 259,00 zł
szt.
Stolik Tray
Stolik Tray
399,00 zł 199,00 zł
szt.
Kinkiet niklowany Bristol
Kinkiet niklowany Bristol
479,00 zł 399,00 zł
szt.
Ramka Trellis
Ramka Trellis
67,00 zł 59,00 zł
szt.
Talerz Pearls
Talerz Pearls
39,90 zł 29,90 zł
szt.
Świecznik Xmas
Świecznik Xmas
49,99 zł 29,90 zł
szt.
Lampion Stripe
Lampion Stripe
54,90 zł 44,00 zł
szt.
Lupka niklowana
Lupka niklowana
49,90 zł 29,00 zł
Figurka samolot
Figurka samolot
369,00 zł 269,00 zł
szt.
Obraz Love Sowe
Obraz Love Sowe
24,90 zł 19,90 zł
szt.
Świecznik Diamond
Świecznik Diamond
88,00 zł 76,00 zł
szt.
Obraz Mag
Obraz Mag
129,00 zł 75,00 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO W NOWOJORSKIM STYLU

 

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Let's Bake z siedzibą w Elblągu, ul. Wyczółkowskiego 9/14, NIP: 741 206 66 67 , email: magdadre@wp.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem.. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep w momencie przesłania do klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej, Inpostu lub firmy kurierskiej).

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Klient informowany jest o wysyłce towaru drogą email.

4. W przypadku nieodebrania przez klienta przesyłki i nie przesłania w ciągu 14 dni od dnia pierwszej próby doręczenia przedmiotu, oświadczenia o odstąpieniu umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość, klient jest zobowiązany do odebrania na swój koszt, przedmiotu w terminie 7 dni od dnia jego powrotu. W przypadku nieodebrania w tym terminie, zapłacona przez klienta kwota zostanie zwrócona na wskazane przez niego konto bankowe w ciągu 7 dni, pomniejszona o koszty przesyłki, zwrotu i koszty przelewu zwrotnego. Ponowne wysłanie zamówionego przedmiotu, może nastąpić po przelaniu przez klienta ponownych kosztów przesyłki (wg cennika dostaw) oraz kosztu zwrotu przesyłki.

 

§5

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny, faktura VAT lub email z numerem zamówienia) oraz protokołu szkody sporządzonego w obecności przewoźnika.

a) Klient zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności przewoźnika stanu przesyłki i w razie stwierdzenia uszkodzenia lub braku, do sporządzenia protokołu szkody.

b) Klient o zaistniałym uszkodzeniu w transporcie lub braku, zobowiązany jest do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 48 godzin od odebrania przesyłki) poinformowania sklepu drogą e-mailową, wraz z jednoczesnym przesłaniem protokołu szkodowego. W przypadku nieprzesłania protokołu szkodowego, klient zobowiązany jest do dosłania go w ciągu 24 godzin od zgłoszenia uszkodzenia w transporcie lub braku, drogą e-mail.

c) W przypadku braku protokołu reklamacje z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie, będą rozpatrywane negatywnie.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową (wada istotna, wpływająca na użytkowanie produktu) Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia niezgodności. Opis niezgodności wraz z oświadczeniem o formie preferowanej rekompensaty musi byś zgłoszony do Sklepu drogą e-mailową wcześniej, przed wysyłką towaru.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. W przypadku niespełniania przez produkt, oczekiwań, klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i odesłania produktu zgodnie z procedurą: "Odstąpienie od umowy zawartej na odległość".

6. W przypadku uszkodzenia produktu w czasie transportu klient wszczyna procedurę reklamacyjną (zgodnie z regulaminem firmy kurierskiej) lub zrzeka się prawa do niej przesyłając oświadczenie o zrzeczeniu się prawa o dochodzeniu roszczeń wraz z oryginałem protokołu szkodowego, dowodem zakupu i oryginałem listu przewozowego (w ciągu 48 godzin od odebrania przesyłki), w przypadku zaginięcia sprzedawca (zgodnie z art. 53 Prawo Przewozowe prawo do złożenia reklamacji ma wyłącznie jej posiadacz. Posiadaczem paczki w momencie podpisania protokołu odbioru firmy kurierskiej staje się odbiorca przesyłki). Po otrzymaniu odpowiedzi od firmy kurierskiej prosimy o przekazanie jej do wiadomości, za pośrednictwem poczty email, w celu podjęcia dalszych działań.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy (dotyczy jedynie osób fizycznych).

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą e-mailową. W odpowiedzi klient otrzyma adres na który należy odesłać zwracane zamówienie.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z wypełnionym oświadczeniem oraz dowodem zakupu. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Dopuszcza się otwarcie opakowania w celu obejrzenia zawartości. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu. Produkt musi być nieuszkodzonym, bez śladów użytkowania.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W przypadku zakupu kilku przedmiotów, a zwrotu części, koszt transportu zostanie zwrócony proporcjonalnie.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) produktów zamawianych przez sklep na indywidualne zamówienie klienta,

c) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

 

§7

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Bestsellery
Płytka Marokańska Koniczyna White
Płytka Marokańska Koniczyna White
9,00 zł
szt.
Płytki lustrzane 10x20
Płytki lustrzane 10x20
15,50 zł
szt.
Płytki lustrzane 10x30
Płytki lustrzane 10x30
15,90 zł
szt.
Płytka Marokańska Koniczyna Grey
Płytka Marokańska Koniczyna Grey
9,00 zł
szt.
Płytki lustrzane 15x30
Płytki lustrzane 15x30
16,50 zł
szt.
Mozaika kamienna Oktagon
Mozaika kamienna Oktagon
44,00 zł
szt.
Świeczka LB Cool Mint 6
Świeczka LB Cool Mint 6
9,90 zł 4,90 zł
Mozaika Marokańska Koniczyna White
Mozaika Marokańska Koniczyna White
35,00 zł
szt.
Płytki lustrzane 10x10
Płytki lustrzane 10x10
19,90 zł
szt.
Płytki lustrzane 10x15
Płytki lustrzane 10x15
15,20 zł
szt.
Mozaika Hexagon Round
Mozaika Hexagon Round
36,00 zł
szt.
Mozaika kamienna Square Black B
Mozaika kamienna Square Black B
43,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl